Zengun i korthet

För att leva upp till det namn vi valt krävs en organisation av individer som jobbar åt samma håll. En av styrkorna i Zengun (Zengun Group AB inkl. koncernbolag) är att kombinera duktiga individer till team som kompletterar och assisterar varandra i utmanande byggprojekt. Tillsammans jobbar vi med effektiv projekt- och produktionsledning på vägen mot våra högt satta mål.

Sedan starten 2009 har Zengun tagit stora steg mot målsättningen att bli en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Vi erbjuder erfarenhet, arbetssätt och rutiner från det stora bolaget kombinerat med närhet, nyfikenhet och engagemang från det lilla företaget. Vi arbetar målmedvetet för att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer. Med en spännande blandning av erfarenhet, ny kunskap och hunger vill vi möta och överträffa våra kunders förväntningar.Zengun i siffror

Marknaden för kommersiella fastigheter var fortsatt stark i Stockholm under 2018. Zengun fortsatte utvecklas väl och nettoomsättningen ökade med 30 procent till 2 152 Mkr. Den organiska tillväxten var 8,3 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 22,7 procent efter förvärvet av RA Bygg i januari. Per den sista december hade orderboken ökat med 35 procent till 2 442 Tkr jämfört med föregående år.