Vision

Affärsidé

Strategi

Zengun bygger Stockholm

Zengun ska vara den ledande byggentreprenören i region Stockholm och strävar alltid efter att bidra till ett hållbart samhälle.

Zengun driver och drivs av projekt

och hjälper andra att förverkliga sina målsättningar genom att i nära samarbete bygga deras fastigheter.

  • Zengun är verksamt i region Stockholm.
  • Zengun bygger uteslutande åt kunder, inte i egen regi.
  • Huvudfokus är kommersiella fastigheter, kompletterat med utvalda samhälls- och bostadsprojekt.
  • Tillväxten sker huvudsakligen organiskt samt via kompletterande förvärv som passar in i företagskulturen.
  • Hållbarhet genomsyrar alla delar av verksamheten.