Värderingar

Våra värderingar är grunden i den företagskultur som Zengun (Zengun Group AB inkl. koncernbolag) har och vill utveckla. Värderingarna är också grunden för hur omvärlden och Zenguns kunder uppfattar bolaget. I syfte att mogna och utvecklas som företag så arbetar Zengun aktivt med att identifiera de värderingar som finns i företaget.

Projektet i centrum

Zengun är ett ramverk för att driva projekt för kundens räkning. Lyckade projekt ger utrymme att utveckla ramverket och i sin tur förädla projektverksamheten.

Människorna i centrum

Personlig och professionell utveckling stärker individen och teamet. Vi stöper inte alla i samma form utan strävar mot att optimera varje team.

Ständig förbättring

Ingen process är perfekt – det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling. För att uppnå ständig förbättring har vi funnit att med ca 80% beprövade lösningar och 20% innovation uppnås ett utrymme för nyfikenhet utan att förlora fotfästet.

Personligt åtagande

Vi tar ansvar, är hungriga och engagerade. I vår historia finns mängder av lyckade projekt.

Respekt

Zengun är ett nyfiket företag där idéer behandlas med respekt. För att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende är det viktigt att vi respekterar kunder, medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld.