Koncernstruktur

Zengun Group AB (emittenten) har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen verksamhet. Koncernföretagen Zengun AB och Roland Anderssons Bygg AB (RA BYGG) bedriver koncernens verksamhet.

koncern-image-sv